Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskola och Introduktionsprogram

Gymnasiesärskolan är skolformen för dig som har en utvecklingsstörning.

Vi arbetar med en helhetssyn för dig och din framtid!

På gymnasiesärskolan kommer du att få förbereda dig för arbete, fritid och boende i det kommande vuxenlivet. Du kommer att få praktisera på arbetsplatser för att få så bra träning som möjligt för framtiden!

Fritid och idrott

Oavsett vilket program du väljer har du möjlighet att välja kursen ”Fritid” som individuellt val.
I kursen får du prova på olika fritids- och idrottsaktiviteter t ex innebandy, simning, stavgång, skridskoåkning, skidåkning m m. Du som vill träna mycket kan få träna inför olika motionslopp och andra tävlingar.

Individuella programmet

Verksamhetsträning
Här får du möjlighet att upptäcka och utforska omvärlden utifrån dina förutsättningar och erfarenheter. Du får individanpassad undervisning, allt ifrån sinnesträning, alternativ kommunikation till lästräning.

Yrkesträning
Här väljer du mellan tre områden: estetiskt skapande, mat och boende, natur och miljö. Praktik kopplas till de olika områdena. Programmet är både teoretiskt och praktiskt.

Nationella program

Estetisk programmet
Utbildningen innebär att du får prova på olika aktiviteter inom dans, teater, konst, formgivning och musik.

Handels- och administrationsprogrammet
I utbildningen ingår bl a datakurser för administrativt arbete t e x ordbehandling och layout samt kurser i försäljning och bransch- och produktkännedom.

Fastighetsskötsel/Träteknik
Du lär dig bl a fastighetsskötsel, trädgårdsskötsel, bilvård och träteknik.

Hotell- och restaurangprogrammet
I utbildningen får du lära dig grunderna för arbete med matlagning och servering.

Omsorgsprogrammet
Programmet ger dig grundläggande kunskaper i att vårda och ge människor omsorg.

För dig som har förutsättning finns möjlighet att läsa vissa kurser integrerat med vanliga gymnasiet samt att uppnå grundskolebetyg i kärnämnena.

Introduktionsprogrammen

PREPARANDUTBILDNING

Utbildningen ska pågå högst ett år och vänder sig till elever som fullföljt årskurs 9 utan att ha uppnått behörighet till ett nationellt program. En studieplan läggs upp individuellt för varje elev.

Preparandutbildningen läser du i din hemkommun.

PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL

Utbildningen inriktas mot ett nationellt yrkesprogram och eleven ska så snart som möjligt antas till det programmet.

Utbildningen är sökbar och står öppen för de elever som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram men har godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk och godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Platser erbjuds på yrkesprogram i mån av plats.

YRKESINTRODUKTION

  • Utbildningen vänder sig till elever som inte har godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram eller programinriktat individuellt val.
  • Utbildningen kan utformas för en grupp elever men också för en enskild elev.
  • Utbildningen utformas utifrån elevens förutsättningar samt de förutsättningar som finns på arbetsmarknaden.

INDIVIDUELLT ALTERNATIV

Utbildningen ska hjälpa elever vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.

Utbildningen vänder sig till elever som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram eller till elever som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning. Det finns möjlighet till vägledande praktik.

Individuellt alternativ läser du i din hemkommun

SPRÅKINTRODUKTION

Utbildningen ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.
Utbildningen utformas för enskild elev.

*) Preparandutbildning och Individuellt alternativ erbjuds du i din hemkommun. Om du söker dessa program i annan kommun i samverkansområdet kommer du att tas emot om det finns plats. Elever som har särskilda skäl kommer att prioriteras.