St Mikaelsskolan

St Mikaelsskolan och Mora Idrottsgymnasium – välkänt idrottsgymnasium med gott rykte i idrotts-Sverige!

St Mikaelsskolan

”Kompetens för framtids segrar”

Under idrottsgymnasiets 30-åriga historia har idrottselever studerat och utvecklats till nationella och internationella stjärnor.

Gymnasiet arbetar hela tiden med att utveckla och befästa sin ställning som en av landets mest framgångsrika skolor för blivande elitidrottare.

Våra ledord

  • Trygghet
  • Respekt
  • Engagemang
  • Kvalitet
  • Idrottsgymnasiets träningsfilosofi

På Mora Idrottsgymnasium skapar vi möjligheter för dig som vill idrotta och samtidigt satsa på en bra gymnasieutbildning. Skolan har genom
åren utbildat många ambitiösa och duktiga elitidrottare som gått hela vägen till OS guld och/eller som för ett aktivt liv.

Mora som idrottskommun

Mora som idrottskommun

Vi erbjuder dig som elev en traditionsrik idrottsmiljö i en stark idrottskultur.

Tränare/lärare

Med välmeriterade och engagerade specialidrottslärare finns en grund för att du ska få möjligheten att stärka din personliga utveckling genom skola, kamratskap och elitidrott i en fungerande helhet.

Frågor om idrottsutbildningarna

Är din önskan att bli elitidrottare? Då får du den bästa starten hos oss! Vad betyder RIG och NIU? RIG betyder att det är en riksrekryterande utbildning som syftar emot att nå internationell elit. Skolan har begränsat antal platser på längdskidor och skidorientering.

De nationellt godkända idrottsutbildningarna, NIU, syftar emot att nå nationell elit.

Inackorderingstillägg⇒ Är du antagen till en RIG-plats är du automatiskt förstahandsmottagen till det gymnasieprogram du sökt och är då berättigad till inackorderingstillägg som du söker via din hemkommun.

Om du blir antagen till en NIU-plats så frågar vi din hemkommun om de vill teckna särskiltsamverkansavtal med oss, som då gör att du blir mottagen i första hand till de gymnasieprogramsom du sökt.

Då är du berättigad till inackorderingstillägg som du söker via din hemkommun.⇒ Är du antagen till en NIU-plats och din hemkommun ej tecknat särskilt samverkansavtal kan du söka inackorderingstillägg via din kommun.

Kommunen beslutar då om du beviljas inackorderings-tillägg eller ej.⇒ Är du folkbokförd i Mora, Orsa eller Älvdalens kommun kan du läsa på vår hemsida hur du ansöker om inackorderingstillägg.

Hur söker man idrottsutbildningar? RIG och NIU har rikstäckande ansökan med begränsat antal platser. Fotboll, ishockey och innebandy har även lokal antagning.

OBS! Man söker till specifika datum och specialförbund under hösten, före aktuellt läsår (se under resp idrott).

yggdrasilcasinos.se

St Mikaelsskolan

PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN

Kurser som du läser gemensamt för programmet. Kursförteckning med poäng – se under respektive program på St Mikaelsskolan.

PROGRAM/INRIKTNINGAR

Om ej tillräckligt många elever söker ett program eller en inriktning finns risk att detta/denna inte kan påbörjas.

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

Gymnasieprogrammen innehåller ett antal kurser där du kan välja att fördjupa dina kunskaper. Vilka dessa är beror på vilket program du läser, vad som intresserar dig och vad du behöver för din yrkesutbildning eller vidareutbildning.Valet av dessa kurser gör du när du går på gymnasieskolan.

INDIVIDUELLT VAL

Inom det individuella valet har du möjlighet att med vissa begränsningar önska vilka kurser du vill läsa utifrån dina intressen. På yrkesprogrammen erbjuds kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Estetiska kurser och kurser i idrott och hälsa erbjuds på samtliga program. Det kan också vara fördjupningskurser inom programgemensamma ämnen. Kursutbudet får du ta del av när du går på gymnasiet.

MERITPOÄNG

Vi erbjuder på samtliga program möjlighet till meritkurser inom individuellt val och programfördjupningar.

GYMNASIEARBETE

Gymnasiearbetet är ett större självständigt arbete. Du har stor frihet att välja vad du vill arbeta med men gymnasiearbetet måste ha en tydlig koppling till examensmålen på programmet.

EXAMEN

I nya gymnasieskolan får du en examen som antingen är en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. För yrkesexamen ska du ha 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända. Svenska , engelska, matematik och vissa programgemensamma kurser samt gymnasiearbetet måste vara godkända. För högskoleförberedande examen ska du ha 2500 poäng varav 2250 godkända. Svenska, engelska, matematik samt gymnasiearbetet måste vara godkända.

APL – ARBETSPLATSFÖRLAGD UTBILDNING

Inom yrkesprogrammen förekommer minst 15 veckors APL eller annan form av samarbete med arbetslivet.

IT PÅ ST MIKAELSSKOLAN

Vi är en av de främsta kommunerna i landet vad gäller IT i undervisningen. Alla elever får en egen dator under sin studietid på St Mikaelsskolan. Det är en stark fördel eftersom eleverna får ytterligare datorvana vilket gynnar dem i arbetslivet. Mats Svensson har t.ex. läst IT på skolan och är nu anställd på swisscasino som SEO-tekniker och Fredrik Persson som läst programmering har fått anställning hos brighter casino som är en av de större sajterna inom spelområdet. Det är ett gott betyg på utbildningen då casinobranschen ställer stora krav på kompetens.

”Jag är verkligen glad att jag valde att spendera mina studieår på St Mikaelsskolan. Det har gett mig en stabil grund i det digitala arbetslivet.” – Mats Svensson

casinoerpånett.eu

Vi jobbar tillsammans för din framtid!

På skolan jobbar vi för att du ska få kunskaper som du har nytta av som vuxen.

  • Kunskaper som behövs på en arbetsplats.
  • Saker som du har nytta av i ditt boende, när du så småningom flyttar hemifrån.
  • Vi jobbar också för att du ska ha en hälsosam livsstil och hitta aktiviteter som du kan ägna dig åt på din fritid även efter att du slutat skolan.

Vårt mål är, att när du tar studenten så har vi, tillsammans med din hemkommun, jobbat fram en plan för sysselsättning, boende och fritidsaktiviteter så att du får ett bra vuxenliv.

Under skoltiden kommer du att ha både teoretiska ämnen och jobba praktiskt. Vi har också olika aktiviteter under läsåret för att ha lite extra roligt. Alla utbildningar är 4 år.

Skolans personal har lång erfarenhet av undervisning på gymnasiesärskola och utbildning inom autismspektrum.

Våra nationella program är: Du kan också gå det individuella programmet och då ingår alla nedanstående kurser i utbildningen. Fritidshemmet Draken är knutet till skolan! Där finns det utrymme för både vila och möjlighet att ägna sig åt roliga aktiviteter! (Är du intresserad av fritidsplats, kontakta LSS-handläggare i kommunen).

Särvux

Särvux finns också i skolans lokaler och gör övergången till fortsatta studier efter gymnasiet enkel och smidig. Särvux har ett stort utbud av kurser och driver också en lärlingsutbildning kallad Service assistent som tränar deltagarna till att var behjälpliga för de gamla på äldreboenden.

Särvux finns också i skolans lokaler och gör övergången till fortsatta studier efter gymnasiet enkel och smidig. Särvux har ett stort utbud av kurser och driver också en lärlingsutbildning kallad Service assistent som tränar deltagarna till att var behjälpliga för de gamla på äldreboenden.