Information

Information för studenter och vårdnadshavare

Här kan du som är elev eller vårdnadshavare hitta blandad information som kanske underlättar för dig om du känner dig osäker på något och inte vet direkt vem du ska fråga.

Det du inte hittar på hemsidan kan du ringa till skolan om – vänd dig till kommunens växel och be dem koppla dig till Administrationen eller Infoteket på S:t Mikaelsskolan.

Basket

Personalen på skolan vill att eleverna ska få en bra tid på S:t Mikaelsskolan och är dessutom till för att hjälpa eleverna i uppkomna situationer!

Du kan också skriva e-post till skolan och ställa frågor på e-postadressen.

På vår skola råder en öppen atmosfär och vi arbetar mycket med trygghets- och trivselfrågor.

Vi försöker ständigt utveckla vår skola för att ge eleverna de bästa tänkbara förutsättningarna för att förverkliga just elevers drömmar.

Hög kompetens hos lärarkåren samt våra förstelärare bidrar till att en hög andel elever når högskolebehörighet.

Simning

Information angående boende

Vi har under ett par års tid bett Morastrand om att ta över slutbesiktningar och nyckelhantering av lägenheterna men tyvärr är vi ännu inte i hamn med detta. Vi tränare har inte kompetens att utföra detta uppdrag och dessutom har det skett under vår semester. Dessutom är detta mycket tidskrävande och det har tagit resurs från ordinarie verksamhet. Vi jobbar vidare med detta för en mer långsiktig lösning.

Vi kommer ändå införa en del nya rutiner för in- och utflyttning. Vi hoppas på er förståelse för dessa förändringar vad det gäller besiktningar och nyckelhantering. Ni kommer få information så snart allt är löst.

Följande information gäller:

Elever som flyttar ut från våra lägenheter (studenter eller elever som flyttar till eget boende) ska senast 30 juni flytta ut och slutstäda. Dessutom skall alla nycklar läggas i ett kuvert med lägenhetsadressen på och återlämnas till S:t Mikaelsskolans expedition.

Depositionsavgiften betalas tillbaka i samband med att nycklar lämnas tillbaka. Om det ej finns nycklar vid utflyttning, ska låscylindern bytas och 2 nya nycklar/pers. samt 2 nycklar till centralt nyckelskåp tillverkas, vilket bekostas av hyresgästen.

Elever som flyttar från Stentorpsgatan ska under perioden 1-12 juli flytta ut och slutstäda. Därefter skall alla nycklar läggas i ett kuvert med lägenhetsadressen på och återlämnas till S:t Mikaelsskolans expedition. Under denna period hämtas även nycklar till ert nya boende på S:t Mikaelsskolans expedition. Ny nyckelkvittens skrivs under.

Elever som flyttar från Stentorpsgatan, Vasagatan och Tingsnäsvägen ska under perioden 1-14 augusti flytta ut och slutstäda. Därefter skall alla alla nycklar läggas i ett kuvert med lägenhetsadressen på och återlämnas till S:t Mikaelsskolans expedition. Under denna period hämtas även nycklar till ert nya boende på S:t Mikaelsskolans expedition. Ny nyckelkvittens skrivs under.

Onormalt slitage/skador måste åtgärdas av hyresgästen innan lägenheten lämnas. Nya elever som börjar hämtar sina nycklar på S:t Mikaelsskolans expedition från den 15 augusti och undertecknar nyckelkvittensen. Medtag 500 kronor i nyckeldeposition. Städning, städprotokoll ska följas och lämnas in i samband med nycklarna. Om städningen inte utförts på ett tillfredsställande sätt debiteras städkostnad för utflyttade elev. Skriv under med namn och telefonnummer på den som slutstädat lägenheten.

Kom ihåg att följa städprotokollet så städningen blir ordentligt utförd.