Utbildning

Exempel på utbildningar

Är du intresserad av kreativt skapande men ändå vill hålla dörren öppen för fler möjligheter och teoretiska högskolestudier i framtiden? Då är det Estetiska programmet är ett bra val för dig!

Löpning

S:t Mikaelsskolan erbjuder två varianter av ES, inriktning Bild och Formgivning samt inriktning Musik. På båda inriktningarna ägnar du nästan en tredjedel av studietiden åt estetiska kurser.

På ES har vi valt att lägga till ytterligare teoretiska kurser för att bredda för framtidens val. Engelska 7 och Matematik 2b ger en ökad högskolebehörighet. Kurser inom det individuella valet skapar ytterligare möjlighet för dig att profilera din utbildning antingen åt det estetiska eller teoretiska hållet.

Bild och formgivning

På inriktningen Bild och Formgivning får du arbeta med målning, skulptur, drejning, screentryck, foto, digitalt skapande och mycket mer. Våra fina salar är rymliga och välutrustade. Du får fördjupa dig i klassiska tekniker som teckning, måleri och skulptur och får handledning i mera experimentella arbetssätt. Du får ställa ut dina arbeten både i skolan och i andra utställningslokaler. Vi har ett nära samarbete med b.la Mora kulturhus där våra estetelever sedan flera år tillbaka haft offentliga utställningar.

Musik

Inriktningen musik är för dig som tycker om att arbeta med musik i olika former. Du får en bred musikalisk grund både i teorin och i praktiken. Under utbildningen ägnar du mycket tid åt att spela och sjunga tillsammans i olika grupper och konstellationer. Du får undervisning i både instrument och sång. Vid flera tillfällen varje läsår håller vi konserter både på skolan och på allmänna scener. Skolan har mycket bra utrustning och vi arbetar digitalt med inspelning och musikproduktion samt arrangering och komposition.

Mora som idrottskommun

Arbetsmarknad – Vidare studier

Med ES i bagaget har du nästan alla studievägar på universitet och högskola öppna. Efter avslutade studier har du behörighet att söka högre utbildningar inom de estetiska ämnena t.ex. musikhögskolor, konsthögskolor och folkhögskolor med estetisk inriktning. Dessutom har du behörighet att söka utbildningar inom humanistiska och samhällsvetenskapliga program och kurser på högskolor och universitet t.ex. lärarutbildningar, polishögskolan, socionom, psykolog, juridik m.fl.

För att vara behörig till de 5 högskoleförberedande programmen (som S:t Mikaelsskolan har) krävs att man har godkänt betyg i:¡ svenska/svenska som andra språk¡ engelska¡ matematik¡ plus godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen, det vill säga 12 ämnen totalt.

Ett yrkesprogram förbereder dig för yrkeslivet genom att utbildningen håller hög kvalitet som ger dig möjlighet att påbörja en yrkesbana efter utbildningen. Alla elever som läser yrkesprogram kan genom tillval uppnå grundläggande högskolebehörighet under gymnasietiden.

För att vara behörig till de 7 yrkesprogrammen (som S:t Mikaelsskolan har) krävs att man har godkänt betyg i: svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik, plus godkänt betyg i 5 ytterligare ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt. Dessa 5 ämnen kan vara vilka som helst.

St Mikaelsskolan

Att tänka på

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver då läsa ytterligare två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska.Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat program.

Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

Gymnasiegemensamma ämnen

  • Engelska
  • Historia
  • Idrott och hälsa
  • Matematik
  • Naturkunskap (ej på NA och TE)
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Svenska eller Svenska som andraspråk

Datorteknik och Elteknik

Är du intresserad av teknik inom el- och datorvärlden, gillar du problemlösning, även praktiskt, då ska du välja elprogrammet och en av våra två inriktningar, elteknik eller datorteknik.

Vi har direktintag till inriktningarna, det innebär att du väljer inriktning nu till åk 1 och får börja inriktningskurser på en gång.Vi har väl anpassade lokaler och toppmodern utrustning.

Inriktning

Datorteknik

En inriktning för arbete eller vidare studier inom dataområdet. Vill du lära dig mer om nätverksteknik? De valbara kurserna ger möjlighet till specialisering. Du får t ex möjlighet att bli CCNA, Cisco Certified Network Associate, vilket är ett internationellt gångbart certifikat inom nätverk och kommunikationsteknik. Studierna inriktar sig på routing- och switchtekniker, som används inom datorkommunikation.

Elteknik

Det här är inriktningen för dig som är intresserad av teknik med elinriktning. Du gillar att jobba med både huvud och händer och ser fram emot ett arbete som t ex installationstekniker eller industri-elektriker. Men det finns många andra möjliga yrkesområden att välja på när du har fullgjort din utbildning. Vissa kräver vidare studier och andra kan du välja direkt när du gått ut.Om du vill fortsätta att studera efter gymnasiet kan du välja yrkeshögskola eller ett tekniskt basår om du t ex vill bli ingenjör. Vi följer alla branschkrav som gäller och har samarbete med de lokala företagen i området (Mora, Orsa och Älvdalen).

Elcertifikatet får du när du går ut om du har godkänt i samtliga kurser och godkänt i elsäkerhetsprovet som genomförs i skolan av branschorganisationen ECY, samt jobbar som lärling med lön efter skolan i 1600 timmar.

Vidare studier

När du har genomgått din treåriga gymnasieutbildning väntar 1600 timmars lärlingsutbildning. Efter det kan man få ett elektrikercertifikat, förutsatt att man i ditt slutbetyg från gymnasiet har godkända betyg i samtliga kurser samt fått godkänt i ett speciellt elsäkerhetsprov. Elev som tidigare studerat på Elprogrammet Christoffer tog sin examen 2006:

-”Fick direkt efter min examen en lärlingsplats på ett av Moras elföretag. Kanonbra – fast jag saknar förstås lite mina kompisar på skolan”

El- och energiprogrammet

Är du intresserad av teknik inom El- och datorvärlden, gillar du problemlösning och att arbeta praktiskt? Då ska du välja El- och energiprogrammet.

Du har möjlighet att få grundläggande högskolebehörighet om du vill. Vi samarbetar med branschen i regionen (Mora, Orsa, Älvdalen) och har ett s.k. programråd vilket gör dina möjligheter till 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) goda.

Första året är gemensamt och då får du läsa fyra kurser inom el & data samt energiteknik.

På S:t Mikaelsskolan finns i dagsläget två inriktningar: Dator- och kommunikationsteknik och Elteknik. Inriktning väljs inför årskurs två.

Vi ha väl anpassade lokaler och modern utrustning.

Elprogrammet kommer att utvecklas de närmsta åren beroende på den teknik- och datorutveckling som sker i samhället. Helt nya produkter och system ser dagens ljus till exempel intelligenta hus, avancerade styrsystem inom industri- och tjänsteföretag, larmsystem. Denna automatisering och datorisering av samhället ställer nya krav på utbildningen.

Från att ha varit en utbildning med ganska klart definierade yrken t.ex. elektriker eller teleinstallatör, krävs numera även kunskap inom dataområdet och styrteknikI yrket är det också vanligt med kundkontakter så social förmåga och servicekänsla är viktiga ingredienser eleverna ska lära sig. Internationalisering av produkter och tjänster ställer också krav på språkkunskaper utöver svenska, främst engelska då manualer och instruktioner ofta är på engelska.

Inriktningar

Dator- och kommunikationsteknik

En inriktning för arbete eller vidare studier.Här får du lära dig att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem samt kunskaper om informationssäkerhet. Inriktningen kan leda till yrken som till exempel nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker och servicetekniker.

Elteknik

Här får du lära dig att installera, underhålla och reparera elanläggningar, fastighetsautomation, larm samt datanät. Inriktningen kan leda till yrken som elektriker verksam inom nyproduktion, service eller industri. Andra möjliga yrken är till exempel fastighetstekniker, hisstekniker och larmtekniker.